patrinkėti

patrinkėti
patrinkė́ti 1. NdŽ, 1, LLDII27(An) žr. patrinksėti 1: Tiltas patrinkėjo, miltai pabirėjo NS216. | impers.: Griuvo bolkis, tai kad patrìnkėjo Sb. Einu aš palei sodą, – kad patrìnkėjo, papyškėjo! Kp. ║ Kad patrìnkėjo griaustinis, net krūptelėjau Sb. Perkūnas patrìnkėjo Kp. | impers.: Patrìnkėjo apysmarkiai – gal ir čia palis Slm. 2. refl. smarkiai, karštai pasišnekėti: Ok tu, kad pasitrinkė́jom, pasitrinkė́jom su tetule! Km. \ trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; sutrinkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atitrinkėti — atitrinkėti, atitrìnka (atìtrinka KŽ), ėjo Pn, attrinkėti; N, ST582 žr. atitrinksėti: E, Vaclavas kad atitrìnka grūšių valgyt! Pc. Ko čia atjojo, atatrinkėjo mano tėvulio dvarelin (d.) Prng. Kad jau attrinka, kad jau atbilda žirgas, kaklą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinkėti — intr. žr. ištrinksėti: 1. Rtr Ar jau ištrinkėjo bernas daktaro Ds. ║ I su trinkesiu iškristi. 2. Š, Rtr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinkėti — intr.; BsPIII47 žr. nutrinksėti: Ans nutrinkėjo, t. y. nuvažiavo su bildesiu J. Vežimas nutrinkėjo pakalnėn DŽ. Nutrìnka kažkas tolyn Trs. Kaip ažgiedojo gaidys, tai ir nutrinkėjo velniai (ps.) Klt. Kur tie žirgeliai? – Keliu nutrinkėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padundėti — 1 padundėti 1. intr. patrinkėti, pabildėti: Lietaus būrys su perkūnija, skubiai padundėjęs jūroje, lekia sausumon rš. Tiltas padundėjo, miltai išbirėjo Trgn. Kai šoko vienas [velnias] per aukštinį, kitas per duris, tik žemė padundėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partrinkėti — žr. partrinksėti: Partrinkėjo, parbildėjo visa veselija namo Ėr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paterškėti — 2 paterškėti intr. Š, Slm pagriaudėti, patrinkėti: Griausmas kad paterškėjo medin, tai net skeveldros par šimtą sieksnių nuejo Kp. Tai paterškėjo, kad net gryčios langai sudrebėjo Dbk. terškėti; paterškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrenkti — patreñkti, ia (pàtrenkia), pàtrenkė; H155, R, MŽ 1. tr. KŽ kiek suduoti, sukirsti, trinktelėti: Aš tyčia pàtrenkiau duris, kad išgirstum Rm. ║ sukrėsti: Nepatrenk rašančiam J. Jei grižą turi, tai reikia padėti ranką ant slenksčio ir su kirvio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinkėjimas — sm. (1) 1. → patrinkėti 1: Dairėsi į visas puses ir dyvijosi, kas čionai būtų per patrinkėjimas (triukšmas) Tat. 2. pasilinksminimas: Par šventą Oną pas mus buvo didelis patrinkėjimas: gėrėm, šokom, siutom Skr. trinkėjimas; patrinkėjimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrinkėti — intr. praeiti (apie triukšmą, kalbas): Iš pradžių smarkiai šnekėjo, o dabar viskas pratrinkėjo Snt. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrinkėti — intr. 1. NdŽ, KŽ, DŽ1 žr. sutrinksėti: Kad nesutrinkėtum žemė einant J. Subildėjo, sutrinkėjo ritami medžiai Pžrl. Išgirdau – tik sutrinkėjo, supyškėjo kažin kas trioboj Pnd. Sutrinkėjo, subildėjo – svočia atvažiavo LTR(Šn). Tiltas sutrinkėjo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”